FAQ

1. Voor wie is Snel Geld?

Snel Geld is er voor de Zakelijk belegger of Rechtspersoon die zakelijk vastgoed wil financieren. Snel Geld biedt als bemiddelaar oplossingen voor alle type financieringen die betrekking hebben op zakelijk vastgoed. Hieronder wordt o.a. verstaan;

 • Verhuurde woningen complexmatig;
 • Winkels in grote steden (> 50.000 inwoners) (A1-B stand);
 • Winkelcentra
 • Kantoren;
 • Kantoortransformaties naar woningen;
 • Bedrijfsruimten;
 • Horecaobjecten (exploitatie gebonden) ;
 • Recreatieobjecten (exploitatie gebonden).

2. Wat is Snel Geld?

Snel Geld is een platform wat Zakelijke vastgoedbeleggers en (zakelijke vastgoed) investeerders bij elkaar brengt.

3. Waarom moet ik kiezen voor Snel Geld?

Geldnemer
Snel Geld neemt uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling en indien aan alle voorwaarden en eisen zijn voldaan weet u op korte termijn waar u aan toe bent. Via ons netwerk aan investeerders kunnen wij uw financiering snel realiseren.

Investeerders
Buiten het te verkrijgen rendement, geeft investeren in vastgoedprojecten een optimale zekerheid: er wordt altijd een Recht van 1ste Hypotheek gevestigd. Tevens kan Snel Geld uw Leningadminstratie uit handen nemen.

4. Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Die vindt u hier: Voorwaarden

5. Zijn jullie in het bezit van een AFM-vergunning?

Snel Geld bemiddelt niet in het verstrekken van leningen en geeft geen adviezen, ook fungeert Snel Geld niet als betaalinstelling. Snel Geld biedt slechts een platform voor Zakelijke beleggers en investeerders. Snel Geld heeft daarom geen vergunning nodig.

6. Kan ik als intermediair ook bemiddelen voor een financiering van mijn relatie?

Jazeker, wij bieden de mogelijkheid om intermediairs te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende financiering voor hun eigen relaties. Voor een eerste aanzet verkiezen wij een persoonlijk contact om zaken voor te bereiden en nadere afspraken te maken.

7. Waarom moet ik registreren/aanmelden

Wilt u investeren bij Snel Geld? Dan dient u zich eerst aanmelden via onze contactpagina of telefonisch, dit is mogelijk als Zakelijk investeerder of namens een bedrijf. Wij nodigen u altijd eerst uit voor een gesprek om de mogelijkheden te bekijken. Vervolgens dient u als Zakelijk investeerder een kopie geldig ID-bewijs te uploaden/aan te leveren en als bedrijf dient u een uittreksel KvK (niet ouder dan drie maanden) en een kopie geldig ID-bewijs van de wettelijk vertegenwoordiger(s) te uploaden/aan te leveren.

8. Kan de periode van een geldaanvraag worden verlengd?

Als in een geldvraag nog niet (geheel) is geïnvesteerd, maar er gegronde redenen zijn dat bij een verlenging van de investeringsperiode dit wel gaat gebeuren, dan kan Snel Geld in goed overleg de termijn verlengen.

9. Wat gebeurt er als mijn investering in een lening is omgezet?

Na het verstrekken van het geld aan de Geldnemer is de lening actief en zullen er periodieke terugbetalingen en rente-uitkeringen gaan plaatsvinden.

10. Wat is de maximale hoogte van verstrekking?

Snel Geld financiert in de basis tot maximaal 75% van de waarde, afhankelijk van het type vastgoed, huurder en ligging.

Snel Geld zal de beoogde financiering zo inrichten dat in alle gevallen de geldnemer een stuk van de financiering zelf zal moeten dragen. Dit om betrokkenheid te garanderen en om het risico te beperken. Mochten zaken niet goed gaan en het is nodig om het object bij uitblijven van de nakoming van de verplichtingen te moeten veilen, dan dient de te verwachten opbrengst zoveel mogelijk gelijk te zijn aan dat wat geldgevers verstrekt hebben.

11. Kan de looptijd ook flexibel worden ingezet?

Het beste is om contact te leggen met een van de adviseurs van Snel Geld om samen in overleg het gewenste maatwerk te genereren voor de gewenste looptijd.

12. Wat houdt een bullet lening in?

De bullet lening wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd. Maandelijks wordt en gelijk bedrag aan rente betaald.

13. Wanneer is een bullet lening geschikt?

Een bullet lening is met name geschikt voor projectfinanciering, omdat de opbrengst uit een project meestal aan het einde van de looptijd beschikbaar komt en daarmee kan worden afgelost.

14. Wat houdt een lineaire lening in?

De lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden.

15. Wanneer is een lineaire lening geschikt?

Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

16. Wat houdt een annuïteitenlening in?

Bij een annuïteitenlening wordt er maandelijks rente alsmede aflossingen betaald. Het bedrag waarover rente betaald moet worden wordt steeds kleiner. Het rentebedrag wordt hiermee ook lager, maar u betaalt iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing en rente, waarmee het aflossingsbedrag dus telkens hoger wordt.

17. Wanneer is een annuïteitenlening geschikt?

Een annuïteitenlening is geschikt voor diegenen die de maandlast gelijk willen houden.

18. Kunnen er ook andere type leningen worden aangegaan?

Snel Geld biedt diverse basisoplossingen, toch leert de ervaring dat elk type financieringsvorm enig maatwerk behoeft. Om u het beste te kunnen begeleiden is het goed om contact te leggen met een van de adviseurs van Snel Geld om zo maatwerk te genereren.

19. Wat betekent de “zekerheid: 1stehypotheek”?

Door op een pand een hypotheek af te sluiten, wordt de eigenaar van een woning hypotheekgever en daarmee schuldenaar. Bij wet is geregeld dat in geval van onoverkomelijke schulden en faillissement bepaalde schuldeisers voorrang hebben op andere schuldeisers. Deze voorrangspositie geldt ook in geval van een hypotheek, waarbij een pand of woning als onderpand dient. Bepalend voor de rangorde in hypotheken is in eerste instantie de datum en exacte tijd waarop de hypotheken zijn ingeschreven. Als eerste komt de eerste hypotheekhouder aan de beurt om zijn vordering inclusief de rente en zijn kosten te vorderen.

20. Wat houdt de Loan to Value in?

Loan to Value” (LTV) is de mate van verstrekking in relatie tot de waarde zoals vastgesteld bij “gebouw”. Deze term wordt gebruikt bij aanvang van de financiering waarbij de bank aangeeft hoeveel zij maximaal als permanente verplichting wenst te nemen.

21. Wat zijn de tarieven?

Die vindt u hier bij tarieven.

22. Zijn de tarieven inclusief btw?

De tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

23. Wat is de registratievergoeding?

Aanmaak projectinformatie € 995,--, eenmalig per project.

24. Zit social media ook in de tarieven inbegrepen?

Dat zit daar niet bij inbegrepen. Dit bespreken wij graag naar aanleiding van uw wensen. 

25. Welke overige kosten komen voor rekening van Geldnemer?

Overige kosten zijn o.a.:

 • taxatie door een erkende Taxateur
 • notaris i.v.m. vestigen van de Hypotheek

Investeren

26. Waarom alleen in zakelijk vastgoed?

Er is gekozen voor zakelijk vastgoed, omdat het een hoge mate van zekerheid kan bieden. De onderliggende waarde van grond en opstal geeft een gezonde basis. Daarnaast maakt een veelvoud van debiteuren (zoals huurders) het mogelijk dat aan de benodigde kasstromen kan worden voldaan.

27. Wat is het risico?

Het risicobeheer bij Snel Geld voorziet in een aantal controles om duidelijkheid te krijgen over de eventuele risico’s bij de financiering. Snel Geld hanteert een uitvoerige controle om geldgevers/investeerders transparantie te verschaffen over het volledige dossier en mede een afweging te kunnen maken tussen rendement en risico. De toetsing die per object en per geldnemer gedaan worden bestaan onder andere uit controle op diverse aandachtsgebieden o.a.:

 • UBO toets en Proof of Residence
 • Object in gebruik conform bestemmingsplan(nen)
 • taxatie
 • WOZwaarde
 • Kredietinformatie (Creditsafe/BKR)

Ondanks bovenstaande toetsing kent investeren in vastgoedprojecten, evenals andere vormen van investeren, altijd risico’s.

28. Wie kan er investeren?

Bij Snel Geld kunnen uitsluitend Zakelijke investeerders en Rechtspersonen investeren.

29. Wat zijn de kenmerken om als Zakelijk investeerder te investeren?

Een natuurlijk persoon die minimaal €100.000 kan investeren in een Project.

30. Hoe en wanneer kan ik investeren?

Wanneer u wenst te investeren in een leningaanvraag, dan kiest u het bedrag dat u wenst te investeren. Dit kunt u doen door de projecten te bekijken die u kunt vinden op de projectoverzichtspagina.

31. Waar kan ik in investeren?

Hier vindt u het aanbod waarin u kunt investeren: overzicht projecten

Wij helpen u graag verder.

Ik wil investeren

Investeer met Recht van 1ste Hypotheek.

Recht van 1ste Hypotheek

Investeren vanaf €100.000,-

Transparant en stabiel rendement

Ja, ik wil investeren

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

Snel en transparant

Boetevrij aflossen

Het vastgoed is belangrijker dan de jaarrekening

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek